Kontor

Kalbakken

6

kollegaer

Meglerassistent

Adrianna Bialkowska

936 05 158

Eiendomsmeglerfullmektig

Jannik Holm

916 51 902

Eiendomsmeglerfullmektig

Milla Johnsen

464 20 669

Eiendomsmegler MNEFDaglig leder

Terje Rindal

951 95 135

Eiendomsmegler

Alexander Vu Tran

+47 473 82 805

SalgssjefEiendomsmeglerfullmektig

Thor Wæraas

483 65 757