Kontor

Ullevål

11

kollegaer

PartnerEiendomsmegler MNEFDaglig leder

Bendik H. Blumenthal

+47 977 66 133

PartnerMegler MNEF

Lise Borgen

+47 909 97 974

OppgjørsansvarligEiendomsmegler MNEF

Cecilie Bruun Smidt

+47 924 427 90

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Thor Hafnor

+47 970 22 432

Eiendomsmeglerfullmektig

Christopher Haugsdal

+47 466 50 007

Eiendomsmeglerfullmektig

Alice Lundberg

+47 966 72 251

Eiendomsmegler MNEF

Janne Morud Sandberg

+47 900 45 902

Eiendomsmeglerfullmektig

Stian Pedersen

+47 908 84 692

Megler MNEF

Axel Pettersen

+47 916 89 102

PartnerMegler MNEF

Melinda Vora

+47 474 86 020

PartnerFagansvarligEiendomsmegler MNEF

Martin Vosgraff

+47 957 24 674