Skjersæ Hyttefelt 15

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Skjersæ Hyttefelt 15

  • 4830 HYNNEKLEIV
Prisantydning
230 000,-
Totalpris
237 002,-
Beregnet totalkostnad
230 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
5 750,- (2,5% dokumentavgift)
525,- (Tinglysing av skjøte)
525,- (Tinglysing av pantobligasjon)
202,- (Pantattest til långivers bank)


7 002,- (Omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Tomt hytte (selveier)
Tomt
1 290m² (eiet tomt)
Gårdsnummer
93
Bruksnummer
76

Eiendomsmegler MNEFFagansvarligPartner

Jan Terje Øygarden

+47 952 39 559

Innhold

Hyttetomten ligger i vestvendt terreng med lite insyn fra andre nabotomter. Tomten er solrik med kveldssol og pen utsikt mot Skjersævannet.

Skjersæ Hyttefeltet ligger Vestvendt ned mot Skjersævannet og alle tomtene har gode solforhold. Vannet er ikke regulert og har mange flotte øyer og bukter. Omgivelsene rundt er et flott rekreasjonsområde sommer som vinter, enten du liker å fiske, bade, gå på ski eller bare nyte utsikten fra verandaen.

Standard

Hyttetomten selges som en råtomt som forevist. Det er/vil bli fremført strøm, vann og avløp til tomtegrensen.

Vei/vann/kloakk

Tomten vil bli tilkoblet privat vann- og kloakknett for Skjersæ hyttefelt. Drift og vedlikehold av dette netter utføres av velforeningen. Det betales en årlig serviceavgift på kr. 2.250,-. Samtlige hytter i hyttefeltet vil igjennom tilknytning i velforeningen for Skjersæ Hyttefelt ha eierandeler i vann og avløpsnettet. Tolkoplingsgebyr for vann og avløpsnettet betales til grunneier Hans Olsbu og kommer i tilegg til tomteprisen. Gebyret er på ca. kr. 76.500,- inkl mva, og vil bli faktutrert direkte etter tinglysning av skjøte.

Adkomst

Fra Arendal: Kjør RV 42 mot Evje. Skjærse Hyttefelt ligger ca 500 meter før Hynnekleiv sentrum på høyre hånd. Ca 33 km fra Arendal sentrum.

Fra Kristiansand: Kjør E 18 mot Arendal og ta av mot Kjevik. Følg RV 41 mot Birkeland. Kjør gjennom Birkeland sentrum og følg RV 41 videre mot Herefoss. Kjør forbi Herefoss mot Hynnekleiv. I krysset ved Hynnekleiv tar man til høyre på RV 42. Du vil da få Skjersæ hyttefelt på venstre hånd etter ca 200 meter.

Bom: Veien inn til hyttefeltet er avlåst med ny elektronisk bom. Denne fungerer slik at man må "ringe" til bommen for at den skal åpne seg. Konferer megler ved visning, eller parker på utsiden av bommen. Fra bommen tar det ca. 5 minutter å gå til hyttetomten.

Tomtebeskrivelse

Hele hyttefeltet har helårsvei, slik at også viterstid kan man benytte hytta uten å bekymre seg for å måtte rekvirere brøyting mv. for å komme frem. Vedlikeholdskostnadene og utgifter til brøyting blir betalt av velforeningen.

Parkering

Parkering på egen tomt og på felles parkeringsplasser på hyttefeltet.

Skjøte pkt. 6a

Nåværende og fremtidigere eiere av Gnr 93, Bnr 2 har rett til å anlegge og vedlikeholde vann, strøm og kloakkledninger vederlagsfritt på eiendommen, betinget at grunneier tilbakefører tomten slik den var før inngrepet.Nåværende og fremtidigere eiere av denne eiendommen er bruksberettiget til veier, vannposter, friområder, parkeringsplasser, brygger samt vannposter og tekniske anlegg for Skjersæ Hyttefelt på eiendommen Gnr 93, Bnr 2.

........................................... ........................................... ........................................

Hans Olsbu

Boplikt

Tomten må bebygges innen to år fra skjøtet på ny eier blir tinglyst.

Eierskiftefors.

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Heftelser

Eiendommen leveres fri for pengeheftelser.

Meglerprov. %

Ved gjennomført handel har eiendomsmegleren krav på kr. 30.000,- inkl. mva i provisjon. Tilretteleggingsgebyr kr. 9.800,- inkl mva. Meglers vederlag betales av selger.

Diverse

Velforening: Kjøper plikter å delta i velforeningen for Skjersæ Hyttefelt med de vedtekter som blir besluttet av årsmøtet. Velforeningens hovedoppgave er å forestå drift og vedlikehold av Skjersæ Hyttefelt. De vil herunder ha ansvar for adkomstveier, drift og vedlikehold av tekniske installasjoner som tilhører Skjersæ Hyttefelt.

Rettigheter: Alle tomter i Skjersæ Hyttefelt har tinglyst veirett, båt/bryggeplass og parkeringsplass.

Vann/avløp: Tomten vil bli tilkoblet privat vann- og kloakknett for Skjersæ hyttefelt. Drift og vedlikehold av dette netter utføres av velforeningen. Det betales en årlig serviceavgift på kr. 2.250,-. Samtlige hytter i hyttefeltet vil igjennom tilknytning i velforeningen for Skjersæ Hyttefelt ha eierandeler i vann og avløpsnettet. Tilkoplingsgebyr for vann og avløpsnettet betales til grunneier Hans Olsbu og kommer i tilegg til tomteprisen. Gebyret er på ca. kr. 76.500,- inkl mva, og vil bli faktutrert direkte etter tinglysning av skjøte.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen.

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.548,- Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer/andre omkostninger. Ved salg til prisantydning blir den totale kostnad kr. 237.298,- inkl. dokumentavgift og tinglysingsgebyrer.

Overtakelse

Tomten er ferdig oppmålt og kan overskjøtes til ny eier snarest mulig etter at kjøpekontrakt er undertegnet.

Regulering

Skjersæ Hyttefelt ligger i regulert område. Kjøper står fritt til å bygge hvilken hytte de måtte ønske, ut i fra de restriksjoner som fremgår av reguleringsplanen. Se reguleringsplan med bestemmelser i vedlegg til prospektet