Skjersæ Hyttefelt

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Skjersæ Hyttefelt

  • 4830 HYNNEKLEIV
Prisantydning
150 000,-
Totalpris
155 002,-
Beregnet totalkostnad
150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
3 750,- (2,5% dokumentavgift)
525,- (Tinglysing av skjøte)
525,- (Tinglysing av pantobligasjon)
202,- (Pantattest til långivers bank)


5 002,- (Omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Tomt hytte (selveier)
Gårdsnummer
93
Bruksnummer
66

Eiendomsmegler MNEFFagansvarligPartner

Jan Terje Øygarden

+47 952 39 559

Skjøte pkt. 6a

Nåværende og fremtidigere eiere av Gnr 93, Bnr 2 har rett til å anlegge og vedlikeholde vann, strøm og kloakkledninger vederlagsfritt på eiendommen, betinget at grunneier tilbakefører tomten slik den var før inngrepet.

Nåværende og fremtidigere eiere av denne eiendommen er bruksberettiget til veier, vannposter, friområder, parkeringsplasser, brygger samt vannposter og tekniske anlegg for Skjersæ Hyttefelt på eiendommen Gnr 93, Bnr 2.